Kontakt

EKOOFFICE, s.r.o.
Dr. Jánskeho 4
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 50515047
DIČ: 2120350298
IČ DPH: SK2120350298

Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 30502/S

0948 563 063

Číslo účtu / IBAN:
SK36 0900 0000 0051 2032 1768

Napíšte nám